ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО СПЕКТАКЛИТЕ НА ONE DANCE WEEK 2021

Достъпът до спектаклите на ONE DANCE WEEK 2021 ще става с валиден ЦИФРОВ КОВИД СЕРТИФИКАТ НА ЕС / EU DIGITAL COVID CERTIFICATE. QR кодът върху сертификата ще бъде сканиран на вход, преди проверката на билетите.

Как да получа своя ЦИФРОВ КОВИД СЕРТИФИКАТ НА ЕС?

Има три начина за получаване на ЦИФРОВ КОВИД СЕРТИФИКАТ НА ЕС:

  • ваксинация: ваксинирани сте, с която и да е от ваксините срещу COVID-19;
  • преболедуване на инфекция със SARS-CoV-2: от датата на положителния резултат от направено изследване (PCR тест) са минали по-малко от 180 дни;
  • отрицателен резултат от направено изследване за COVID-19: имате отрицателен резултат от тест (PCR или бърз тест за антигени

Детайлно описание:

“Освен за извършена имунизация с направения брой ваксинации (според вида на ваксината срещу COVID-19), в системата за генериране на зелен цифров сертификат може да бъде получен също и сертификат за преболедуване от COVID-19. Той е наличен само за преболедували коронавирусна инфекция, които фигурират като потвърдени случаи с положителен PCR резултат в Националния регистър за борба с COVID-19. Сертификатът е валиден от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване за COVID-19

Лицата, които са с отрицателен резултат от проведено PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19, също могат да получат Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за изследване за COVID-19. Сертификатът е валиден до 72-рия час от датата на пробовземане при проведено PCR изследване и до 48-мия час от датата на пробовземане при проведен бърз антигенен тест за COVID-19. При поискване сертификатът се предоставя на лицето от лабораторията, която е извършила изследването.

Всеки от трите цифрови COVID сертификата на ЕС (за ваксинация, за преболедуване и за проведено изследване) могат да бъдат свалени и в електронен формат от интернет страницата на Националната здравна информационна система – https://his.bg.”

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/cifrovite-covid-sertifikati-na-es-kakvo-tryabva-da/ 

Какви данни включва сертификатът? Има ли сигурност за данните?

Информацията, съдържаща се в цифровия COVID сертификат на ЕС, се ограничава до:

  • името
  • датата на раждане
  • датата на издаване
  • информацията за ваксина/тест/преболедуване
  • единен идентификатор

Тези данни остават в сертификата и не се съхраняват или запазват, когато сертификатът бъде проверен чрез QR кода или от човек.

 

Заповедта ще намерите тук. 

(C) GRACES / SILVIA GRIBAUDI