Velis Vineyards: За връзката между виното и съвременния танц

Velis Vineyards: За връзката между виното и съвременния танц Танцът е освобождение, трансценденция, която ни приближава към истинската ни същност. Танцът е екстаз, опиянение, същестуващ извън границите на нормалното. Фридрих Ницше използва термина Rausch, за да опише това състояние. Според неговата теория, Rausch може да бъде постигнат чрез всичко „Дионисиево“ – танц, театър, вино. Но връзката между танца…