ONE DANCE WEEK е съучредител на първата мрежа от танцови фестивали в Европа

credit: ELENIT, Euripides Laskaridis by Julian Mommert

Едни от най-влиятелните европейски фестивали обединяват безпрецедентно усилията си в общия проект BIg Pulse Dance Alliance 

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) е мрежа от 12 европейски танцови фестивали и институции, обединени от общата цел за развитие и укрепване на съвременния танцов сектор. България е единствената балканска държава, която ще участва в мащабния проект. 

Big Pulse Dance Alliance e подкрепен от Европейската комисия и иницииран от едни от най-влиятелните фестивали в Европа, а именно: Tanz in August (Германия), Dance Umbrella (Великобритания), Julidans (Холандия), CODA (Норвегия), TANEC PRAHA (Прага), Dublin Dance Festival (Ирландия), New Baltic Dance (Литва), Side Step Festival (Финландия), Festival Sismògraf (Испания), DanceCentrum (Швеция) и ONE DANCE WEEK (България). Четиригодишният проект ще започне през декември 2020 г., като основните дейности на BPDA започват през 2021 г. 

През последните 40 години Европа работи усилено, за да затвърди позицията си на световен лидер в професионалния танц чрез високо качество на танцовото образование и професионализация в сектора. Този стремеж е и причината едни от най-влиятелните европейски фестивали да обединят безпрецедентно усилията си в общ алианс, който ще търси начини за справяне предизвикателствата, пред които са изправени фестивалите и хореографите в цяла Европа. 

Поради огромното въздействие на настоящата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, целта е да се идентифицират и приемат мерки, които да поддържат танцовия сектор. Big Pulse Dance Alliance ще подкрепя ежегодно хореографи в техния преход от малък към по-голям мащаб при създаването на сценични произведения, а паралелно с това фестивалите ще копродуцират съвместно и създаването на продукции на открито с безплатен достъп.

Като съучредител на алианса ONE DANCE WEEK ще има задачата да подкрепя местната танцова общност, предоставяйки възможности за пътуване на български артисти в Европа, да копродуцира създаването и представянето на спектакли, както и да реализира мисията си да подкрепя балканските проекти по пътя им до големите европейски сцени.

Проектът ще насърчи създаването на много нови творби. Партньорите ще работят съвместно за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени културните организации и артисти в ситуацията на световна пандемия. Проектът ще допринася и за надграждането капацитета на културните оператори и артисти. С помощта на ментори и експерти ще се стимулира творческото управление на проекти, като се дефинират инструментите за преодоляване на предизвикателствата в работната среда.

Една от основните цели на проекта е да разнообрази програмирането на големите сцени и да достигне до по-широката общественост чрез безплатно програмиране на открито. Дългосрочната цел на Big Pulse Dance Alliance е да създаде оживена и трайна мрежа от европейски танцови фестивали, а участието на ONE DANCE WEEK в този проект е част от стратегията на Фондация “ЕДНО за Култура и Изкуства” да позиционира Пловдив на европейската културна карта.

Проектът е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз.