17 ОКТОМВРИ – 1 НОЕМВРИ

Осмото издание на ONE DANCE WEEK ще постави своите публики в турбулентната зона на пресичащи се артистични подходи и гледни точки. Основната линия, която селекция 2015 следва, е нетърпимостта на съвременния танц към „нормалността“ и установените норми и модели на живеене, мислене, поведение и възприемане в политически и естетически смисъл.

Всичко, което ни се предлага за „нормално“ и с което е „свикнало“ доверието ни, трябва да бъде „разобличено“ и огледано наново. Този критически рефлекс към света и неговата удобна опаковка е една от големите сили на съвременния танц.

Даниел Абреу
Cia DANIEL ABREU / Испания
ЖИВОТНО“
17 октомври / Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив

Корейска вечер
Ким Джае Сеунг / „ДЖЕНТЪЛМЕН“
Кил Сео-Янг / „ДЕФОРМАЦИЯ“
18 октомври / Драматичен театър – Пловдив

FARM IN THE CAVE / Чехия
„РАЗОБЛИЧИТЕЛИ“
23 – 24 октомври / Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив

Раймунд Хог / Германия
КВАРТЕТ“
26 октомври / Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив

MPTA – les mains les pieds et la tête aussi / Франция
НИЕ СМЕ КАТО ОНЕЗИ ЖАБИ“
АЛИ“
28 Октомври / Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив

Тражал Харел / САЩ
(M)ИМОЗА“
29 октомври / Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив

Филип Сер
Cie Philippe Saire / Франция
ЗАТЪМНЕНИЕ“
31 октомври – 1 ноември / Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив