Уважаваме защитата на данните на нашите потребители и искаме да сме прозрачни за начина, по който ги защитаваме. Не съхраняваме никакви лични данни, освен имейл адреса ви, който използваме, за да изпращаме бюлетин, за който сте се абонирали. Вашият имейл адрес е защитен при нас и няма да бъде използван за други цели.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без знанието на физическото лице и когато е възможно – че се обработват с неговото изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта www.onedanceweek.com ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА, с ЕИК 175810193, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Братя Търневи”  № 16, ет.4, ап.6 отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679,  като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ Фондация “ЕДНО за Култура и Изкуства”

Индивидуализиращи данни – име и фамилия, електронна поща

Други данни – при влизане в нашия уебсайт, събира данни за използвания IP адрес.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679

ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия интернет сайт, включително за следните цели:

  • за всички дейности, свързани с използването на сайта;
  • статистически цели;
  • изпращане на информационни съобщения.

Информация относно Администратора на лични данни

ФОНДАЦИЯ ЕДНО ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
ЕИК: 175810193
Пловдив, ул. ”Братя Търневи”  № 16, ет.4, ап.6
hello@onedanceweek.com 

Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
cpdp.bg